Ingyenes kiszállítás 20.000 forinttól Ingyenes kiszállítás 20.000 forinttól
Ingyenes kiszállítás 20.000 forinttól Ingyenes kiszállítás 20.000 forinttól
Legjobb árak Legnagyobb kínálat Legjobb árak Legnagyobb kínálat
AUSZTRIA LEGNAGYOBB FUTBALL ÁRUHÁZA AUSZTRIA LEGNAGYOBB FUTBALL ÁRUHÁZA

Impresszum

geomix GmbH

Salzburger Straße 26
A-8940 Liezen
 
E-mail: soccerstore@geomix-shop.hu
Internet: www.geomix-shop.hu

Cégjegyzékszám: FN 306101 z
Cégbíróság: Handelsgericht Leoben /Leobeni Kereskedelmi Bíróság/
DVR: 9880366
Áfa-azonosító, Ausztria: ATU 64466777
Áfa-azonosító, Németország: DE287115787
Illetékes bíróság helye: Liezen

Banki adatok, Ausztria:                  

Raiffeisenbank
IBAN: AT25 3800 0000 0081 7510
BIC: RZSTAT2G

 
Az osztrák Médiatörvény 25.§-ának megfelelő közzététel

Médiatulajdonos: geomix GmbH  
Salzburger Straße 26
A-8940 Liezen

Ágazat: Kereskedelem

A vállalkozás tárgya: Sportcikkek kereskedelme

Ügyvezető:

Harald Lemmerer  
Salzburger Straße 26
A-8940 Liezen 

Online vitarendezés az ODR-rendelet 14. cikk 1. bekezdésének megfelelően:
Az Európai Bizottság online vitarendezési (ODR) platformot bocsát rendelkezésre, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ alatt található.

Felelősség kizárása:

1. Az online ajánlat tartalma

A szerző a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, helyességéért, hiánytalanságáért vagy minőségéért semmilyen garanciát nem vállal. A szerző ellen támasztott azon felelősségi kárigények, amelyek a nyújtott információk felhasználása vagy felhasználásának elmulasztása által, ill. hibás és hiányos információk felhasználásával okozott, anyagi vagy eszmei jellegű károkra vonatkoznak, alapvetően kizártak, amennyiben a szerző részéről bizonyíthatóan szándékos vagy súlyosan gondatlan hiba nem áll fenn. Valamennyi ajánlat szabadon megváltoztatható és kötelezettség nélküli. A szerző kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy az oldalak részeit vagy a teljes ajánlatot külön értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje, vagy közzétételét ideiglenesen vagy véglegesen beszüntesse.

2. Hivatkozások és linkek

Olyan külső internetes oldalakra való közvetlen vagy közvetett hivatkozások („linkek”) esetén, amelyek a szerző felelősségi körén kívül esnek, felelősségvállalási kötelezettség kizárólag abban az esetben lépne hatályba, ha a szerzőnek a tartalmakról tudomása lenne, valamint számára lehetséges és tőle elvárható volna, hogy jogellenes tartalmak esetén a használatot megakadályozza. A szerző ezúton kifejezetten kijelenti, hogy a link beállításának időpontjában a kapcsolódó oldalakon illegális tartalom nem volt felismerhető. A linkelt/kapcsolt oldalak aktuális és jövőbeni kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére a szerzőnek semmilyen befolyása nincs. Ezért ezúton kifejezetten elhatárolódik valamennyi linkelt/kapcsolt oldal minden olyan tartalmától, amelyet a link beállítása után módosítottak. Ez a megállapítás valamennyi, a saját internetes kínálaton belül beállított linkre és hivatkozásra, valamint a szerző által kialakított vendégkönyvekben, vitafórumokon és levelezési listákon tett idegen bejegyzésre vonatkozik. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért, és különösen az ily módon nyújtott információk felhasználásából vagy felhasználásának elmulasztásából keletkező károkért kizárólag annak az oldalnak a szolgáltatója felel, amelyre a hivatkozás irányult, nem pedig az, aki a linkeken át csupán hivatkozott a mindenkori közzétételre.

3. Szerzői és megjelölési jog

A szerző arra törekszik, hogy valamennyi publikációban a felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videofelvételek és szövegek szerzői jogait betartsa, saját maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videofelvételeket és szövegeket használjon fel, vagy engedélymentes grafikákhoz, hangdokumentumokhoz, videofilmekhez és szövegekhez folyamodjon. Valamennyi, az internetes kínálaton belül megnevezett, és esetleg harmadik fél által védett márkajelzés és áruvédjegy korlátozás nélkül a mindenkor érvényes megjelölési jog rendelkezéseinek és a mindenkori, bejegyzett tulajdonosok birtoklási jogának hatálya alá tartozik. Egyedül a puszta megnevezés alapján nem vonható le az a következtetés, hogy a márkajelzéseket nem védik harmadik fél jogai! A közzétett, maga a szerző által készített dolgok szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjénél marad. Ezen grafikák, hangdokumentumok, videofilmek és szövegek sokszorosítása, más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban való felhasználása a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül tilos. 

4. Jelen felelősségkizárás joghatályossága

Jelen felelősségkizárás azon internetes ajánlat részének tekintendő, amelyről jelen oldalra hivatkozás történt. Amennyiben jelen szöveg részei vagy külön megfogalmazásai az érvényes jogi helyzetnek nem, már nem vagy nem hiánytalanul felelnek meg, a dokumentum egyéb részei tartalmukban és érvényességükben változatlanok maradnak.