Ingyenes kiszállítás 20.000 forinttól Ingyenes kiszállítás 20.000 forinttól
Ingyenes kiszállítás 20.000 forinttól Ingyenes kiszállítás 20.000 forinttól
Legjobb árak Legnagyobb kínálat Legjobb árak Legnagyobb kínálat
100 napos elállási jog 100 napos elállási jog

ÁÜF

1. Érvényességi terület
A geomix Soccer Store és a Megrendelő közötti üzleti kapcsolatra az alábbi Általános üzleti feltételek érvényesek, a rendelés időpontjában érvényes változatukban. A geomix Soccer Store a Megrendelő eltérő feltételeit nem ismeri el, kivéve, ha a geomix Soccer Store írásban kifejezetten hozzájárult érvényességükhöz.

2. Szerződő felek, vevőszolgálat
Az adásvételi szerződés a geomix GmbH-val jön létre. A rólunk szóló részletesebb információk Impresszumunkban találhatók. Kérdésekkel, reklamációkkal és kifogásokkal kapcsolatosan hétfő-péntek 8:00 - 17:00 óra között léphet kapcsolatba a soccerstore@geomix-shop.hu email címünkön. 

3. Szerződéskötés és elállás
A termékek geomix Soccer Store-ba történő beállításával ezekre az termékekre kötelező érvényű szerződéskötési ajánlatot adunk. A szerződés úgy jön létre, hogy Ön a rendelés gombjára kattintva elfogadja a Kosár által tartalmazott árukra adott ajánlatot. Közvetlenül a rendelés elküldése után Ön e-mailben még egyszer visszaigazolást kap. A honlapon előforduló írás-, nyomtatási vagy számítási hibák esetén a geomix Soccer Store elállásra jogosult. Valamennyi ajánlat addig érvényes, amíg a készlet tart. Ha a geomix Soccer Store szállítója a geomix Soccer Store-nak szerződéses kötelezettsége ellenére nem a megrendelt árut szállítja le, a geomix Soccer Store ugyancsak jogosult az elállásra. Ebben az esetben haladéktalanul tájékoztatjuk a Megrendelőt arról, hogy a megrendelt termék nem áll rendelkezésre. A már kifizetett vételárat haladéktalanul visszatérítjük.

4. Szállítás
Más megállapodás hiányában a szállítás raktárról történik a Megrendelő által megadott szállítási címre. A kárveszély akkor száll át a megrendelőre, amikor a szállítmányt a kézbesítő csomagküldő vagy postaszolgálat a vásárlónak átadja.

5. Szállítási költségek
A geomix Soccer Store-ból érkező rendeléseket Magyarországon belül 20.000 HUF rendelési értéktől teljes egészében szállítási költségtől mentesen kézbesítik. Valamennyi 20.000 HUF rendelési érték alatti, Magyarországba irányuló megrendelésre vonatkozóan 3400 HUF szállítási költség keletkezik.

6. Fizetés
A fizetés az alábbi módokon történik:

  • Hitelkártya
    Hitelkártyája megterhelése a fizetés lezárásával történik.
  • Paypal
    Ön a számla összegét a PayPal online szolgáltatón keresztül fizeti ki. Regisztrációval kell ott rendelkeznie, ill. először regisztrálnia kell. A hozzáférési adatokkal történő azonosítás után megerősítheti felénk az átutalást. Ekkor az Ön PayPal számláját közvetlenül a megtörtént rendelés után terhelik meg.
  • Utánvétel 


7. Késedelem
Ha a Megrendelő fizetési késedelembe kerül, a geomix Soccer Store évente az Osztrák Nemzeti Bank (ÖNB) által közzétett alapkamat plusz 4% mértékű késedelmi kamat követelésére jogosult. Ha a geomix Soccer Store számára bizonyíthatóan nagyobb késedelmi kár keletkezett, a geomix Soccer Store ennek érvényesítésére jogosult.
A vevő minden összeget legkésőbb a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 7 nappal levonás nélkül tartozik megfizetni; az összeg bármely üzleti számlánkra történő beérkezése mérvadó. A határidő eredménytelen letelte után a rendelést további értesítés nélkül kivesszük a programból.

8. Beszámítás, visszatartás
A beszámítás joga csak akkor illeti meg Önt, ha ellenigényeit jogerősen megállapították, vagy a geomix Soccer Store írásban elismerte. Ezenfelül Ön csak akkor jogosult a visszatartási jog gyakorlására, ha ellenigényének alapja ugyanaz a szerződéses jogviszony.

9. A tulajdonjog fenntartása
A kiszállított áru a Megrendelővel szemben fennálló, valamennyi igény maradéktalan kiegyenlítéséig a geomix Soccer Store tulajdonában marad.

10. Kellékszavatosság és felelősség
Ha a vásárolt dolognak a geomix Soccer Store felelősségi körébe tartozó hibája áll fenn, a geomix Soccer Store saját választása szerint hibajavításra vagy pótszállításra jogosult. Ha a geomix Soccer Store a hibajavításra / pótszállításra nem hajlandó, vagy az nem áll módjában, vagy a geomix Soccer Store-nak felróható okokból megfelelő határidőn túl húzódik, vagy a hibajavítás / pótszálllítás egyéb módon meghiúsul, akkor a Megrendelőnek választása szerint joga van a szerződéstől elállni, vagy a vételár megfelelő csökkentését kérni. Amennyiben az alábbiakban másként nem következik, a Megrendelő messzebb menő igényei, bármilyen jogcímeken is, kizártak. Ezért a geomix Soccer Store nem felel azokért a károkért, amelyek nem magán a szállítás tárgyán keletkeztek; különösen nem felel a geomix Soccer Store a Megrendelő elmaradt nyereségéért vagy egyéb vagyoni káráért

11. Szállítási sérülések
Ha nyilvánvaló szállítási sérülésekkel szállítanak ki árukat, kérjük, az ilyen hibák miatt lehetőleg azonnal reklamáljon a kézbesítőnél, és szíveskedjen haladéktalanul kapcsolatba lépni velünk. A reklamáció vagy a kapcsolatfelvétel elmulasztása az Ön törvényes igényeire és azok érvényesítésére, különösen garanciával kapcsolatos jogaira nézve semmilyen következményekkel nem jár. Segítenek azonban abban, hogy a fuvarozóval, ill. a szállítási biztosítóval szemben érvényesíthessük saját igényeinket.

12. Alkalmazandó jog és illetékes bíróság
Az osztrák jog érvényes. A kizárólagos, illetékes bíróság az üzleti kapcsolattal összefüggő, valamennyi igényre vonatkozóan 8940 Liezen. A geomix Soccer Store a Megrendelő általános illetékes bíróságán is jogosult a keresetindításra.

13. Elállási tájékoztató

Elállási jog
Szerződési nyilatkozatát Ön 100 napon belül indoklás közlése nélkül, szöveges formában (pl. levél, fax, e-mail vagy Elállási űrlap), vagy – ha a dolgot a határidő lejárta előtt átengedjük Önnek - a dolog visszaküldésével is visszavonhatja. A határidő jelen tájékoztató szöveges formában történő kézhezvétele után kezdődik, azonban nem az áru átvevőhöz történő beérkezését megelőzően (azonos jellegű áruk ismétlődő szállítása esetén nem az első részszállítmány beérkezését megelőzően), sem az EGBGB /osztrák Ptk bevezetéséről szóló törvény/ 246. cikke 2.§-a szerint – az 1.§ 1. és 2. bekezdésére figyelemmel – fennálló tájékoztatási kötelezettségeink, valamint a BGB /osztrák Ptk./ 312.q § 1. bekezdés 1. mondata szerint – az EGBGB 246. cikke 3.§-ára figyelemmel – fennálló kötelezettségeink teljesítését megelőzően. Az elállási határidő betartásához elegendő az elállás vagy a dolog időben történő elküldése.

Az elállás az alábbi címre intézendő:

geomix GmbH
geomix Soccer Store
Salzburger Straße 26
8940 Liezen
E-mail: soccerstore@geomix-shop.hu


Az elállás következményei Ha Ön jelen szerződéstől eláll, valamennyi kifizetést, amelyet Öntől kaptunk, a szállítási költséget is beleértve (azon kiegészítő költségek kivételével, amelyek abból adódnak, hogy másfajta szállítást választott, mint az általunk ajánlott, legkedvezőbb alapszállítás), haladéktalanul és legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül visszafizetjük, amelyen az Ön jelen szerződéstől való elállásáról szóló bejelentés beérkezett hozzánk. Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetőeszközt használjuk, amelyet az eredeti tranzakciónál használt, kivéve, ha Önnel kifejezetten másban állapodtunk meg; ezen visszafizetés miatt semmiképpen nem számítunk fel díjat. Megtagadhatjuk a visszafizetést, amíg az árukat vissza nem kaptuk, vagy amíg Ön be nem mutatta annak igazolását, hogy az árukat visszaküldte, aszerint, hogy melyik a korábbi időpont. Az árukat haladéktalanul és minden esetben legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amelyen a jelen szerződéstől való elállásáról  értesít minket, vissza kell küldenie vagy vissza kell adnia a geomix GmbH, Salzburger Straße 26, 8940 Liezen, vállalatnak. Ezt a határidőt akkor tartja be, ha az árukat a tizennégy napos határidő letelte előtt elküldi. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli. Az áruk esetleges értékvesztését csak akkor kell megfizetnie, ha ez az értékvesztés az áruknak minőségük, tulajdonságaik és működésük vizsgálatához nem szükséges kezelésére vezethető vissza.

Az elállási tájékoztató vége

Az elállási jog távollévők között az alábbiakról létrejött szerződések esetében nem áll fenn:  

  • olyan áruk szállításáról, amelyeket a vásárló leírása szerint készítenek, vagy egyértelműen személyes igényekre szabtak (pl. egyedi nyomással ellátott áru), vagy amelyek tulajdonságaik következtében visszaküldésre nem alkalmasak, vagy amelyek gyorsan romlandók, vagy amelyek lejárati dátumát túllépnék;
  • audio-, videofelvételek vagy szoftverek szállításáról, ha a fogyasztó a kiszállított adathordozók pecsétjét megsértette.


14. Költségviselési megállapodás az elállási jog gyakorlása esetén
Ha a kiszállított áru a megrendeltnek megfelel, Ön viseli a visszaküldés közvetlen költségeit.

15. A szerződés szövegének tárolása
A szerződés szövegét tároljuk, a rendelés adatait és Általános üzleti feltételeinket e-mailben elküldjük Önnek. Az ÁÜF-ekbe ezen az oldalon is bármikor betekinthet, és letöltheti őket. Előző rendeléseibe vásárlói bejelentkezési oldalunkon tekinthet be.

16. A szerződés nyelve
A szerződéskötéshez rendelkezésre álló nyelv a német nyelv.

17. Jogviták rendezése
Az Európai Bizottság online vitarendezési (ODR) platformot bocsát rendelkezésre, amely itt található: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. A fogyasztóknak lehetőségük van arra, hogy ezt a platformot használják jogvitáik rendezésére.